Za center, ki bo poimenovan po očetu apiterapije dr. Filipu Terču, je že pridobljeno zemljišče.

Vizualizacija apiterapevtskega centra/ Avtor: Igor Žnidar, u.d.i.a. – Arhitekturni atelje DOMING d.o.o.

Čebelarska zveza društev Štajerske, ki v letošnjem letu praznuje 100 let delovanja, je pridobila 10.500 kvadratnih metrov veliko zemljišče na zahodnem delu dvorca Betnava, na prostoru sedanjega Čebelarskega centra Maribor, kjer bodo zgradili slovenski apiterapevtski center, ki ga bodo poimenovali po dr. Filipu Terču, mariborskem zdravniku češkega rodu, ki velja za začetnika moderne apiterapije. “

V Sloveniji smo po letu 2006, ko je bil mariborski zdravnik in čebelar dr. Filip Terč v Passavu v Nemčiji razglašen za »očeta terapije moderne dobe« in njegov rojstni dan, 30. marec, za svetovni dan apiterapije, začeli intenzivneje delovati na tem področju s simpoziji, predavanji in proučevanji. Poseben impulz je bil s strani Čebelarske zveza Slovenije dan leta 2014, ko je na predlog komisije za apiterapijo in sklepom upravnega odbor zadolžila tedanjo Čebelarsko zvezo društev Maribor za usposabljanje apiterapevtov za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije  apiterapevt/apiterapevtka. Ta cilj je bil dosežen januarja 2022. Od leta 2014 so usposobili 340 apiterapevtov iz Slovenije in tujine, za več kot 100 je to že njihov poklic. “Ugotovili smo, da vsi ti apiterapevti za nadaljnji razvoj potrebujejo skupno točko. In nosilec tega razvoja bo postal Slovenski apis center dr. Filipa Terča v Mariboru,” nam je povedal predsednik gradbenega odbora za realizacijo projekta Vlado Pušnik, sicer predsednik sekcije apiterapevtov Slovenije pri Čebelarski zvezi društev Štajerske.

Razlogov, da bo center lociran v Mariboru, je več

Čebelarska zveza društev Štajerske je pismo o nameri o gradnji apiterapevtskega centra z Mestno občino Maribor in Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor podpisala v letu 2021. Sprva je bilo v igri več lokacij, na koncu je padla odločitev, da bo center v Mariboru. “V Mariboru imamo ustrezne kadre, srednje- in visokošolske inštitucije, ki nam pomagajo pri raziskavah. Poleg tega je tukaj dr. Filip Terč kot prvi začel z razvojem apiterapije. Imamo ekipo, ki kot edina v Sloveniji dela na področju usposabljanja apiterapevtov. Ob tem je Maribor na odlični geografski legi, skozenj gredo povezave na vse strani, nenazadnje pa tukaj živi 100.000 ljudi, med katerimi jih zagotovo vsaj 10 odstotkov potrebuje naše storitve. Že v sedanjem centru imamo dnevni obisk od 200 do 300 ljudi, po izgradnji centra pa pričakujemo petkratnik tega obiska, tudi iz tujine,” razloge za lokacijo centra v Mariboru navaja Pušnik. Betnava pa je po njegovih besedah primerna zaradi tega, ker je v neposredni bližini Pohorja, Betnavskega gozda in parka, potrebna infrastruktura pa je že zgrajena.

Vizualizacija apiterapevtskega centra/ Avtor: Igor Žnidar, u.d.i.a. – Arhitekturni atelje DOMING d.o.o.

Projekt je ocenjen na 7,7 milijona evrov, zaključen naj bi bil v letu 2025

“Ta projekt je vseslovenski, pa tudi takega v Evropi še ni. Zato za njegovo izvedbo upravičeno pričakujemo znatna evropska sredstva (več kot 5 milijonov evrov), poleg tega smo pozvali vsa čebelarska društva v Sloveniji, naj sodelujejo pri zbiranju sredstev za našo udeležbo pri projektu. Na ta način želimo zagotoviti lastna sredstva za nakup zemljišča, pripravo dokumentacije in programa, s katerim bomo pridobili evropski denar. Priporočilo je, da bi vsak čebelar, skupaj nas je 7 tisoč, prispeval minimalni znesek. Apeliramo tudi na podjetja, donatorje, sponzorje, da nas podprejo in prispevajo za center, ki ga želimo odpreti  v letu 2025,” dodaja Pušnik.

Vizualizacija apiterapevtskega centra/ Avtor: Igor Žnidar, u.d.i.a. – Arhitekturni atelje DOMING d.o.o.

“Za projekt imamo pripravljen investicijski načrt, tudi vsebinski del. Potrebno je pripraviti še ostalo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in poiskati vire financiranja. Bili smo že na gospodarskem ministrstvu, kjer smo pridobili določene smernice, na kak način bi lahko projekt financirali. Njegova vrednost je ocenjena na dobrih 7,7 milijona evrov,  Želja je, da bi še letos položili temeljni kamen in da bi v naslednjih dveh letih center tudi zgradili,” pa nam je povedal Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Kot dodaja, se je potrebno zavedati, da gre za vseslovenski projekt, ki je zaradi dr. Terča in njegove zapuščine postavljen v Maribor. “Čebelarji moramo biti na ta projekt ponosni. Tudi iz tujine dobivamo pozitivne signale, da gremo v pravo zgodbo. Želimo si, da se Štajerci in tudi ostali zavedamo, da bo projekt pomenil veliko dodano vrednost, in to ne le čebelarstvu, temveč tudi turizmu. To bo res edinstvena stvar, ki je v svetu ni.”

Kakšna bo zasnova centra?

Slovenskim apis centrom dr. Filipa Terča bomo v Sloveniji pridobili specializirani center, v katerem bodi svoja znanja razvijali  čebelarji in apiterapevti, predvsem pa bo služil prebivalstvu pri uporabi in koriščenju vseh dobrin, ki jih da čebela. Center bo čebelarjem in apiterapevtom nudil veliko podporo pri oskrbi z opremo, embalažo, priborom in pri razvoju registriranih apiterapevtskih pripravkov. Za Slovenijo in Evropo bo opravljal pomembno dejavnost s področja ekološkega čebelarstva, sonaravnega čebelarstva, apiterapije, fitoterapije, zeliščarstva in drugih tradicionalnih ved v povezavi s sodobno medicino, s ciljem preventive, terapije, rehabilitacije in spremembe odnosa človeka do narave, zdrave hrane in življenjskega stila.

Vizualizacija apiterapevtskega centra/ Avtor: Igor Žnidar, u.d.i.a. – Arhitekturni atelje DOMING d.o.o.

Šlo bo za najsodobnejši apiterapevtski center na svetu. Njegova pokrita kvadratura bo znašala 4.000 kvadratnih metrov, zgrajen bo na 8.000 metrih stavbnega zemljišča, ob njem so predvidene zelene površine v velikosti 12.000 kvadratnih metrov. Skupaj  bo okoli 22.000 kvadratnih metrov površin.

pritličnem delu centra so predvidene trgovine za oskrbo čebelarjev, zeliščarjev, … , stalne razstave, apiteka, praktični prikazi, praktična usposabljanja, večnamenska dvorana s približno 200 sedeži, specializirana turistična agencija za vodenje in recepcija za sprejem, ponudba bančnih in ostalih storitev, servis skupnih storitev, … V ločenem paviljonu bo veterinar – apiterapevt izvajal apiterapijo za male živali. V nadstropju centra bodo sedež Čebelarske zveze društev Štajerske, učilnice, sejni prostori, Javna svetovalna služba za čebelarstvo Čebelarske zveze Slovenije, laboratorij za analize čebeljih pridelkov in razvoj apiterapevtskih pripravkov.

Vizualizacija apiterapevtskega centra/ Avtor: Igor Žnidar, u.d.i.a. – Arhitekturni atelje DOMING d.o.o.

Izvajali bodo štiri medicinske programe (splošni, protibolečinski, pulmološki, protistresni, …) in deset apiterapevstskih programov (masaže, kopeli, apiterapevtsko svetovanje, …). V kletnih prostorih predvidevajo proizvodnjo medenega likerja, medice, peneče penine, medenega piva, … Na terasi, ki bo v obliki ravne zelene strehe, je predviden sprostitveni prostor za telovadbo in alternativne dejavnosti (joga, kneipanje, …) Tam bo tudi šest apikomor za vdihavanje čebeljega zraka po programih za športnike, za protistresne programe, za izboljšanje dihalnih sposobnosti, nočitve v čebelnjakih, …

V Slovenskem apis centru dr. Filipa Terča ČZD Štajerske se bo izvajalo okoli 20 različnih programov. Za izvajanje programov centra načrtujejo 70 novih delovnih mest.

okolici centra bodo nasadi medovitih rastlin (njive, medovite kulture – ajda, oljna ogrščica, sončnice, detelje, …), drevesnica medovitih grmovnic, sadike medovitih dreves, pot zdravilnih in medovitih rastlin, sredi zemljišča slovenska lipa, okoli sedmerokotnik čebeljih panjev. Na skrajnem severozahodu so predvideni čebelnjaki s pergolo, pod katero bo prostor za demonstracije in praktično usposabljanje.